top of page
jens_briller_panne.png

ABCDE - NEWS2 - ISBAR

Fysisk helse / somatikk

Hjem til topp

MAKING VIEW har jobbet med VR siden 2010.

Vi tilbyr VR-kurs for læring i metoder, prosedyrer og rutiner, i fysisk og mental helse.​

Kurset i ABCDE er resultatet av flerårig forskning ved NTNU, og utprøving ved St. Olavs hospital.

Forskning viser at VR gir bedre læringseffekt enn tradisjonelle læringsmetoder.

Amma_fortvilet.png

Travel hverdag

Helsepersonell har ofte en travel hverdag med liten tid til faglig påfyll. Dette kan gi dårlig samvittighet og frykt for å gjøre feil i kritiske situasjoner.

Forskning viser at VR er nesten fire ganger mer engasjerende enn tradisjonell læring, i klasserom, foredrag, e-læring mm.

Lederperspektivet

Ledere må sikre at ansatte opprettholder den kunnskapen de får på fagdager og kurs. De har ansvaret for at avdelingen fungerer til enhver tid, og prioriteringer kan oppleves som en daglig kamp.

 

Med en strøm av nye prosesser, rutiner, metoder og systemer som skal implementeres og optimaliseres, strekker tiden ofte ikke til. 

Kostnader er høye ved tradisjonell kompetansesikring og trening. 

Undersøkelser viser at med VR lærer du opp mot fire ganger raskere. VR er kostnadseffektivt, raskt og gir erfaring. 

VR-for-Lederen.png

​ABCDE, NEWS2  og ISBAR i VR

Her kan du se hvordan du kan bruke VR til læring og trening i ABCDE-prosedyren.

Denne løsningen er resultatet av et flerårig forskningsprosjekt ved NTNU.

Våre kurs egner seg for videregående skoler, høgskoler, universiteter, sykehus, kommunale hjemmetjenester, sykehjem, legevakt, helsesykepleier, legekontorer, private klinikker, humanitære organisasjoner, bedriftshelsetjenster m.fl.

Hvorfor VR? 

Kurs og fagdager kan være kostbare å gjennomføre og vanskelige å få plass til i kalenderen. For noen er tradisjonelle e-læringskurs lite stimulerende. 

Når du tar på deg en VR-brille forsvinner hverdagen, og du får et konsentrert, nytt fokus.

Professor i pedagogikk, Thomas Nordal, mener at bruk av VR gir mulighet for 100 % akademisk læretid. I våre kurs trener du prosedyrer og metoder når det passer deg, der det passer seg. Du jobber alene eller sammen med andre.

Produktsjef fysisk helse

hanne_VR_edited.jpg

Hanne Flåten Skarstein
 

Hanne er produktsjef i Making View, med ansvar for kurs i fysisk helse. Hun har mange års erfaring som sykepleier, blant annet fra akuttmottaket ved Ullevål sykehus, Oslo skadelegevakt og intensivavdelingen ved Hamar sykehus.

 

Du kan kontakte Hanne her.

Effekten av VR

bottom of page