top of page

MAKING VIEW VR Cloud er en egenutviklet sky-basert tjeneste, som bistår med/hvor man:

 

  • planlegger hvilke ansatte som skal gjennomføre hvilke kurs, og til hvilken tid.

  • håndterer all logistikk relatert til hvilke ansatte som skal ha hvilke VR-briller (per fysisk lokasjon)

  • automatiserer all kommunikasjon om planlagte kurs til alle ansatte via SMS

  • sporer ansattes gjennomføring av kurs, ferdighetsnivå, svar på kunnskapstester m.m.

  • automatiserer brukeradministrasjon via integrasjon med Microsoft Active Directory

 

VR Cloud bidrar til å forenkle og spare tid relatert til planlegging og gjennomføring av våre VR-baserte kurs.

 

VR Cloud driftes og sikres av Microsoft (Azure), som er vår driftsleverandør.

VR Cloud

Dashboard_Blur2.png

Denne siden er i støpeformen

Effekten av VR

bottom of page