top of page
Banner_mental_helse.png

Tren på å håndtere vold og trusler

Hjem til topp

Mental helse / psykiatri

MAKING VIEW har jobbet med VR siden 2010.

Vi tilbyr VR-kurs for læring av metoder, prosedyrer og rutiner, i fysisk og mental helse.​

Vold, og trusler om vold, er et stadig økende problem.

Helsedirektoratets kartlegging viser at flere hundre tusen arbeidstakere årlig blir utsatt for vold, eller trusler om vold, knyttet til sitt arbeid.

Trond_1200_04.png
Trond_Stig_1200_01.png

Utsatte yrker

Kartlegging viser at ansatte i helsesektoren er blant de som er mest utsatt for vold og trusler. Dette kan få store konsekvenser for den enkelte arbeidstaker.

Lærere, saksbehandlere og andre i serviceyrker er også utsatte yrkesgrupper.

Bruk av VR for å trene på å møte vold og trusler, gir økt trygghet. I utfordrende situasjoner kan øvelse være avgjørende.

Vår løsning

Eksponering og trening på utfordrende situasjoner gjør ansatte bedre rustet når ekte hendelser oppstår. 

Gjennom mengdetrening i troverdige scenarier, får arbeidstakeren viktig kunnskap og erfaring før utfordringer oppstår på arbeidsplassen.

Sånn kan VR bidra til å øke pasient- og personalsikkerhet.

Trond_klikker.tif

Utfordrende atferd, vold og trusler

I våre 360° videoer kan du bruke VR til å lære og trene på å møte utfordrende atferd, vold og trusler.
 
​Våre kurs egner seg for videregående skoler, høgskoler, universiteter, sykehus, kommunale hjemmetjenester, sykehjem, legevakt, helsesykepleier, legekontorer, private klinikker, humanitære organisasjoner, bedriftshelsetjenster m.fl.

Ved å benytte simulering i VR kan ansatte øve på troverdige scenarier, i trygge omgivelser. Opplevelser og dokumentasjon gir mulighet til å reflektere over egen kompetanse.

Hvorfor VR? 
 

Kurs og fagdager kan være kostbare å gjennomføre og vanskelige å få plass til i kalenderen. For noen er tradisjonelle e-læringskurs lite stimulerende. 

Når du tar på deg en VR-brille forsvinner hverdagen, og du får et konsentrert, nytt fokus.

Professor i pedagogikk, Thomas Nordal, mener at bruk av VR gir mulighet for 100 % akademisk læretid. 

I våre kurs trener du prosedyrer og metoder når det passer deg, der det passer seg. Du jobber alene eller sammen med andre.

Dagskurs_.png

Produktsjef mental helse

Making_View_VR_Stig_vold_trusler.png

Stig Ekeberg
 

Stig er produktsjef i Making View, med ansvar for mental helse. Han er utdannet vernepleier og fasilitator ved simOslo. Stig skrev sin masteroppgave om bruk av VR som forberedelse til og møte med vold og trusler i arbeid. 

 

Stig jobbet mange år i kommunal helse- og omsorgstjeneste, samt i spesialisthelsetjenesten, primært på psykiatrisk akuttavdeling i BUP og i rus.

 

Du kan kontakte Stig her.

Effekten av VR

bottom of page