Dette er Emma, hun er en travel sykepleier. Hun synes hun får for lite tid til læring, så hun har litt dårlig samvittighet, og er litt for ofte redd for å gjøre feil i kritiske situasjoner. 

Lederperspektivet

Emmas leder, Anne, har det også travelt, hun har ansvaret for å få avdelingen til å fungere 24/7/365. Å prioritere er en daglig kamp.

 

Det er ofte ikke et minutt som ikke er disponert, det er høy personalomsetning, mye sykefravær og en strøm av nye prosesser, rutiner, metoder og systemer som skal implementeres og optimaliseres.

 

Hun er også redd for at det skal gjøres feil på avdelingen hennes. 

Man Using Tablet

Makroperspektivet

Befolkningen blir eldre, antallet hender innen helse vil ikke strekke til, kostnadsveksten gjør budsjettet vanskeligere år for år. 

Endringstakten øker, og med den behovet for nye og bedre læringsmetoder.

 

Det snakkes mye om velferdsteknologi og digitalisering. Behovet er der, men hva kan man gjøre lokalt, som er så enkelt at det kan brukes i morgen? 

Velkommen til Making View

 

Vi har jobbet med VR siden 2010, og tilbyr løsninger for læring og drilling i metoder, prosedyrer og rutiner innen somatisk og psykisk helse.

Vi tror VR vil revolusjonere læring, og gjør alt vi kan for å hjelpe til med å løse problemene over. 

Screenshot 2021-05-27 at 11.16.27.png
Screenshot 2021-05-27 at 11.17.34.png

Hvorfor VR?

 

Klasseromskurs er vanskelig å få plass til i kalenderen, og mange bare klikker seg umotivert gjennom tradisjonelle e-læringskurs.

Når du tar på deg en VR-brille, så forsvinner verden rundt deg, du får 100 % fokus på omgivelsen du er i. Forskning bekrefter at man lærer bedre i VR. 

Vi har også en studie som viser at læring og drilling i VR gir 36-46 % mer fornøyde brukere. Fornøyde brukere gir bedre læringseffekt og brukere som gleder seg, ikke gruer seg, til neste kurs.

ABCDE-prosedyren i VR

Til høyre kan du se en video om hvordan man kan bruke VR til læring og drilling i ABCDE-prosedyren. Denne løsningen er et resultat av et 4-årig forsknings-prosjekt ved NTNU og testet med St. Olavs Hospital.

Våre kurs er laget for og brukes av videregående skoler, høgskoler, universiteter, sykehus, kommunale hjemmetjenester, sykehjem, legevakt, helsesøster, legekontorer, private klinikker, humanitære organisasjoner, bedriftshelsetjenster m.v.

Worried and stressed doctor sitting on c

Tilbake til Emma og Anne

 

Effekten av læring og drilling i VR er at Emma har har skapt "muskelminne", hun vet nøyaktig hva hun skal gjøre og i hvilken rekkefølge. 

Emma føler seg trygg og ikke stresset, når hun står foran pasienten. 

Anne, som leder, får en tryggere drift og behøver ikke stresse med planlegging og gjennomføring av ressurskrevende klasseromskurs, eller purre på e-læringskurs som ikke blir gjort. 

Vil du vite mer? 

Takk, vi kontakter deg straks.