_PSV5340.png

Dette er Emma, hun er en travel sykepleier. Hun synes hun har for lite tid til læring, så hun har litt dårlig samvittighet og er litt for ofte redd for å gjøre feil i kritiske situasjoner. 

Lederperspektivet

Emmas leder, Anne, har det også travelt. Hun har ansvaret for å få avdelingen til å fungere 24/7/365. Å prioritere er en daglig kamp, hun har lært seg 1000 måter å si nei på. 

 

Det er ofte ikke et minutt som ikke er disponert, det er høy personalomsetning, mye sykefravær og en strøm av nye prosesser, rutiner, metoder og systemer som skal implementeres og optimaliseres.

 

Hun er også redd for at det skal gjøres feil på avdelingen hennes. 

_PSV4944.png
Nurse with Patient

Makroperspektivet

Befolkningen blir eldre, antallet hender innen helse vil ikke strekke til, kostnadsveksten gjør budsjettet vanskeligere år for år. 

Endringstakten øker, og med den behovet for nye og bedre læringsmetoder.

 

Det snakkes mye om velferdsteknologi og digitalisering. Behovet er der, men hva kan man gjøre lokalt, som er så enkelt at det kan brukes i morgen? 

Vi mener faktisk det med i morgen bokstavelig, ikke nok et stort, krevende prosjekt som tar måneder å planlegge og gjennomføre.

Velkommen til Making View

 

Vi har jobbet med VR siden 2010, og tilbyr VR-kurs for læring og drilling i metoder, prosedyrer og rutiner innen somatisk og psykisk helse.

Vi tror VR vil revolusjonere læring, og gjør alt vi kan for å hjelpe til med å løse problemene over. 

Screenshot 2021-05-27 at 11.16.27.png
Screenshot 2021-05-27 at 11.17.34.png

Hvorfor VR?

 

Klasseromskurs er kostbare å gjennomføre og vanskelige å få plass til i kalenderen, og mange bare klikker seg umotivert gjennom tradisjonelle e-læringskurs for å få de unna, ikke for å lære.

Når du tar på deg en VR-brille, så forsvinner verden rundt deg, du får 100 % fokus på innholdet. Professor i pedagogikk, Thomas Nordal, beskriver VR som 100 % akademisk læretid. 

Vi har også en studie som viser at læring og drilling i VR gir 36-46 % mer fornøyde deltakere. Dette gir bedre læringseffekt og deltakere som gleder seg, ikke gruer seg, til neste kurs.

ABCDE og NEWS2 i VR

Til høyre kan du se en video om hvordan man kan bruke VR til læring og drilling i f.eks. ABCDE-prosedyren. Denne løsningen er et resultat av et 4-årig forsknings-prosjekt ved NTNU og testet med St. Olavs Hospital.

Våre kurs brukes av videregående skoler, høgskoler, universiteter, sykehus, kommunale hjemmetjenester, sykehjem, legevakt, helsesøster, legekontorer, private klinikker, humanitære organisasjoner, bedriftshelsetjenster m.v.

_PSV5292.png

Tilbake til Emma og Anne

 

Effekten av læring og drilling i VR er at Emma har har skapt "muskelminne", hun vet nøyaktig hva hun skal gjøre.

Emma føler seg trygg og ikke stresset, når hun står foran pasienten. 

Anne, som leder, får en tryggere drift og behøver ikke stresse med planlegging og gjennomføring av tid- og ressurskrevende klasseromskurs, eller purre på e-læringskurs som ikke blir gjort. 

Vil du vite mer? 

Takk, vi kontakter deg straks.