top of page
Bedrift_banner.png
Hjem til topp

VR bedrift

Kunstig intelligens + VR = smart kompetanseheving

"I VR får man et godt fokus. Du får ikke gjort noe annet samtidig og blir fullt fokusert på det du skal gjøre"

 

Marius Stråbø Johansen, Fagutviklingssykepleier, Løten kommune

Kursene du aldri glemmer

MAKING VIEW lager bedriftsløsninger etter deres behov. 

Forskning viser at VR gir bedre læringseffekt enn tradisjonelle læringsmetoder.

Eksempler på kurs

- Leder og organisasjonsutvikling
- HMS
- Prosedyretrening
Førstehjelp
- Håndtering av vold og trusler
- Psykologisk førstehjelp på arbeidsplassen

Hva kan din bedrift spare, vinne og tjene med VR?

Prosedyretrening i VR

Spar kostnader - få økt læringsutbytte

Gjennom å øve prosedyrer virtuelt kan man oppnå et raskere læringseffekt, og redusere kostnader på intern opplæring. Miljøer gjenskapes gjennom digitale tvillinger, og gjør både mengdetrening og økt forståelse mulig. Dette er like aktuelt for ansatte, som for nyansatte og vikarer.

VR Aid

Smart og kostnadseffektiv førstehjelpstrening

Førstehjelp er ferskvare. Jevnlig trening er avgjørende. Hvor ofte gjennomfører dere førstehjelpskurs?

Vårt kurs VR AID har teori, tester og praktisk trening. Det egner seg både som et supplement og som eget kurs, der alternativet er ingenting.


Tren førstehjelp hvor som helst, når som helst med VR AID.

VR Care

VR-simulering for psykisk førstehjelp på jobben

Virtuell teori og trening på psykisk førstehjelp, før den ekte alvorlige hendelsen rammer.

VR Safe

Lær deg å håndtere utfordrende adferd, vold og trusler

VR Safe består av modulene BVC (voldsrisikovurdering), tidlige tegn, egen sikkerhet, deeskalering og refleksjonsrom.

Gjennom vår pedagogiske modell, og 360-graders scenarioer, blir deltaker tatt med i ulike situasjoner som stimulerer til refleksjon og læring.

Vi kan skreddersy scenarioene etter deres behov.

Hvorfor VR

Kurs og fagdager kan være kostbare å gjennomføre og vanskelige å få plass til i kalenderen

For noen er tradisjonelle e-læringskurs lite stimulerende. ​Når du tar på deg en VR-brille forsvinner hverdagen, og du får et konsentrert, nytt fokus. Professor i pedagogikk, Thomas Nordal, mener at bruk av VR gir mulighet for 100 % akademisk læretid.

 

I våre kurs trener du på prosedyrer og metoder når det passer deg, der det passer seg. Du jobber alene eller sammen med andre.

Vi skreddersyr etter deres behov, med teori, tester og praktisk trening.

Ta kontakt og se om vi kan gi dere kurset dere aldri glemmer!

Demo

Lån VR brille gratis og opplev våre kurs

Vil du vite mer?

Besøk oss gjerne på kontorene våre i Hamar, eller book et uforpliktende møte etc..

bottom of page