top of page
Hjem til topp

VR i helse

Øk kompetansen med simulering i VR

"Vi har tatt i bruk teknologien for at studentene får trene på prosedyrer og gi dem mengdetrening"
 
Hilde Sundfær, Pedagogisk rådgiver, Lovisenberg diakonale høgskole

Kursene du aldri glemmer

Eksempler på kurs

 

VR Obs    ABCDE, NEWS og ISBAR

Pro Sim    Klinisk observasjon med tiltak (høyere nivå)

VR Safe    Lær deg å håndtere utfordrende adferd, vold og trusler 

VR Aid      Pasientundersøkelser, HLR med og uten hjertestarter

VR Care    Psykologisk førstehjelp på arbeidsplassen

VR Obs

ABCDE - NEWS2 - ISBAR

Virtuell trening på de globale prosedyrene ABCDE, NEWS2 og ISBAR

VR Pro Sim

Øk ansattes observasjons- og tiltakskompetanse!

I VR Pro Sim står utfyllende observasjoner og mulighet for å gjøre tiltak underveis i sentrum.

Gi væske til en pasient med for lavt blodtrykk, og se effekten! 

Kurset er utviklet i samarbeid med ProACT Norge

VR Safe

Lær deg å håndtere utfordrende adferd, vold og trusler

VR Safe består av modulene BVC (voldsrisikovurdering), tidlige tegn, egen sikkerhet, deeskalering og refleksjonsrom. Gjennom vår pedagogiske modell og 360-graders scenarier tas deltakerne med i ulike situasjoner, som stimulerer til refleksjon og læring. Scenariene kan skreddersys etter behov.

VR Aid

Pasientundersøkelser, HLR med og uten hjertestarter

Kurset inneholder flere moduler og er utviklet i samarbeid med Røde Kors. 

Endelig finnes det et mengdetreningsverktøy for virkelighetsnær trening av førstehjelp!

Demensomsorg

 Under utvikling

I takt med at befolkningen blir eldre, vil vi også møte flere mennesker med demens. Kompetanseheving i demensomsorg er avgjørende for å sikre god omsorg og livskvalitet for personer med demens. Making View har fått mange forespørsler om kurs i demensomsorg, noe som understreker behovet for økt kunnskap og bedre ferdigheter blant omsorgspersoner for å redusere stress, forbedre behandling og bekjempe stigma.

Demo

Lån VR brille gratis og opplev våre kurs

Vil du vite mer?

Besøk oss gjerne på kontorene våre i Hamar, eller book et uforpliktende møte.

VR-simulering gir effektiv læring

Making View leverer et bredt utvalg av VR-simuleringer i offentlig og privat sektor.

Vi tilbyr kurs innenfor helse, HMS og prosedyrer, men skreddersyr også VR-simuleringer ved behov.

Vår pedagogiske modell sikrer dokumenterbart læringsutbytte.

 

Book et uforpliktende møte med oss og lån en VR brille med våre kurs, helt gratis!

Samarbeidspartnere

bottom of page